ISO 9001 (2015) kwaliteitsborging en certificering

 

isoDe ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO instituut die vastleggen hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Bij een gecertificeerde organisatie komt er regelmatig iemand van het certificeringsbureau langs om via een zogenaamde audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet.

De ISO 9000-serie bestaat uit de volgende standaarden:

  • ISO 9000:2015 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en definities
  • ISO 9001:2015 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
  • Opstellen van bedrijf-Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E)
ISO 9000:2015 speelt een belangrijke rol bij het begrijpen en gebruiken van de andere drie normen in de ISO 9000:2015-serie, ISO 9001:2015, ISO 9004 en ISO 19011:2002.

ISO 9000 bevat nuttige informatie over de inhoud en structuur van de ISO 9000-serie en de bijbehorende begrippen. De gebruikte termen en hun definities worden per onderwerp weergegeven. Ook worden in ISO 9000 de acht universele kwaliteitsmanagementprincipes toegelicht.

Verder wordt een aanzienlijk aantal belangrijke begrippen toegelicht met een begripsdiagram. Begripsdiagrammen geven relaties tussen begrippen weer in een grafische vorm.

ISO 9001:2015 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen.
ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.
ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Certificatie

ISO 9001 is geschikt voor certificatie
Wat is een ISO 9001-certificaat? Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

 
 
onder min