VCA 2017/6.0 certificering

 

VCA 1Wat is VCA? VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) . De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Voor welke activiteiten is VCA certificatie bedoeld? Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn:

1. werktuigbouwkundige activiteiten, bijvoorbeeld:

 • onderhoudswerkzaamheden
 • constructie

2. elektrotechniek en procesbesturing, bijvoorbeeld:

 • onderhoud procesbesturingssystemen
 • onderhoud elektrische systemen
 • constructie

3. bouwkundige werkzaamheden

4. civieltechnische activiteiten

5. overige technische diensten, bijvoorbeeld:

 • isolatie (verwijderen/aanbrengen)
 • steigerbouw, industriële stellingbouw
 • industrieel reinigen
 • stralen/conserveren/schilderen
 • verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen
 • brand- en mangatwachten, veiligheidswachten
 • inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.)

VCA certificatie kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten dan de activiteiten die genoemd zijn, ook al zijn het activiteiten waarvoor VCA certificatie oorspronkelijk niet bedoeld is. Om gecertificeerd te geraken dient echter wel voldaan te worden aan alle eisen.

 
 
onder min