Instructie kleine blusmiddelen

 
Brandblussers1Calamiteiten kunnen overal voorkomen. Brand bijvoorbeeld is iets waarvan niemand hoopt dat het hem of haar overkomt. Het ontstaan ervan is meestal niet uw eigen schuld. Het hangt echter van uzelf af hoe u het beste kunt handelen als u brand ontdekt. In de praktijk is namelijk gebleken dat 85% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust. Hiervoor is het nodig dat u, als niet-deskundige, vaardigheden bezit in het gebruik van kleine blusmiddelen om een beginnende brand te blussen.
 
Inhoud van de opleiding/cursus

In deze instructie wordt ingegaan op de manieren waarop u, als niet-deskundige, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen. In deze instructie komen allereerst de regels die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand:

 • wat is brand?
 • hoe ontstaat het?
 • hoe te blussen?

Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

Theorie:

 • verbranding en blussing
 • branddriehoek/vijfhoekwat te doen bij brand
 • tactiek van brandbestrijding
 • blusmethoden
 • blusstoffen
 • draagbare (kleine) blusmiddelen
 • algemene regels
 • video kleine blusmiddelen

Praktijk:

 • Persoonlijke veiligheid
 • Verschil in blusstoffen CO2/sproeischuim/slanghaspel)

Vaardigheidstraining blustoestellen/technieken:

 • blussen van een vloeistof(gas)brand
 • blussen van een PC en afvalbak
 • blussen op spanningvoerende delen (220V)
 • werken met blusdeken op brandende pop
 • wat wel/niet doen met vlam in de pan
 
 
onder min