Basisveiligheid (B VCA)

 

vca bDoel van de cursus:

Na deze cursus weet u hoe u uw werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tijdens het werk tot het minimum kunt beperken. De cursus dient om het veiligheidsbewustzijn bij u te verhogen.

Bestemd voor:

Werknemers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals werk in fabrieken, bij installaties, werkplaatsen en bouwprojecten, transport/logistiek etc. leren hoe de Arbo-wet wil dat er met risico’s omgegaan wordt.


Inhoud:

 • Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
 • Arbo in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • \hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschap machines
 • Persoonlijk beschermingsmiddelen

De opleiding wordt met veel oefenmateriaal verzorgd als lesopleiding (3 a 4 lesmomenten) of als ‘leren op afstand’ opleiding waarbij les- en examenbegeleiding via email wordt gegeven.

De cursus wordt afgesloten met een  PBNA  examen.

 
 
onder min